Artist, Scenographer, film maker ~ Artist, Cynllunydd llwyfannau, gofod a graffeg (1945-2002)

News: Revisiting the Memory of Clifford Mclucas

Clifford Mclucas portrait

A one day conference in the Department of Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University on the 28th February 2014 Symposium details

 

Clifford McLucas was a visual theorist who worked across several disciplines and through interdisciplinary contexts involving the visual arts, photography, architecture, graphic design, televisual production, live theatre and scenography from small to large scale. He  was a specialist in site specific production forming some of the most challenging responses in live theatre of his time and shaping a theoretical bases for those manifestations that is continuing to be developed today.

McLucas, was born in Wetherby Yorkshire in 1945. He studied Architecture in Manchester in 1964 and worked with a master carpenter in Dumfriesshire on commissions for hand-made architectural and furniture installations. In 1973 he began to learn Welsh and moved to Wales working as a  self-employed joiner.

Theatre Piece 8In 1984 he produced his first 12 hour theatre and installation piece with his  partner Karen Chambers, it was based on the story of Cinderella C.ND.R.LL. In 1984 Clifford was co-ordinator of  'The Barn Centre', a Community Arts Centre and during this time he produced fifteen Bible Banners for the 400th year translation of the Bible into Welsh, which toured around Wales.

In 1988 he was first employed as a scenographer with Brith Gof in Cardiff, and becoming joint artistic director with Mike Pearson. In 2000-2001 he was Research Fellow at the Department of Humanities Stanford University, California. On his return from Stanford he became ill and physically disabled by a brain tumour. He died in the summer of 2002, shortly after his last exhibition titled 'Bro', an intimately personal digital installation work.

The majority of the visual work found on this site is located in the National Library of Wales Aberystwyth.


Tri Bywyd cover

Athronydd Gweledol a weithiodd ar draws sawl disgyblaeth trwy destunau amlochrog gan gynnwys celf weledol, ffotograffiaeth, graffeg, cynhyrchiadau mewn mannau arbennig, gan greu rhai o’r ymatebion mwyaf heriol mewn theatr byw yn ei amser. Mae ei athroniaeth yn sail I gynhyrchiadau sydd yn para I ddatblygu hyd heddiw.

 

Ganed McLucas yn Weatherby,  swydd Efrog yn 1945. Astudiodd bensaerniaeth ym Manceinion yn 1964 ac ar ol hyn, gweithiodd gyda saer arbennig yn Dumfriesshire ar gomisiynau o waith llaw mewn pensaerniol a gwaith gosod.  Yn 1973 dechreuodd ddysgu Cymraeg gan symud i Gymru i weithio fel saer coed hunan gyflonedig y flwyddyn ganlynol.

 

beneri-r-beiblYn 1984 cynhyrchodd ei ddarn theatr deuddeg awr cyntaf. Gwaith gosod gyda cydgymar Karen Chambers. Seiliwyd y darn ar stori Cinderella C.N.D.R.L.L. Yn 1984 Clifford oedd cydlynydd Canolfan Y Sgubor, Canolfan gelfyddyd gymunedol yn Aberystwyth. Yn ystod ei cyfnod yma cynhyrchodd bymtheg o faneri beiblaidd i ddathlu 400 mlynedd ers cyfieithu'r Beibl i’r Gymraeg.

Yn 1988 cyflogwyd ef yn gyntaf fel cynllunydd llwyfan gan cwmni Brith Gof yng Nghaerdydd, ac yna fel cyd-gyfarwyddwr gyda Mike Pearson. Yn 2000 – 2001 roedd yn Gymrodor Ymchwil yn Adran y Pynciau Dyneiddiol ym Mhrifysgol Stanford yn California. Ar ol dychwelyd o Stanford cafodd ei daro'n wael a darganfyddwyd tyfiant ar ei ymenydd. Bu farw yn haf 2002 wythnosau'n unig ar ol ei arddangosfa olaf  - 'Bro'.
 

The three landscapes project

1. Portrait of Clifford taken by Keith Morris, Photographer

2. Floor plan for C.I.ND.R.L.L, pen and ink drawing

3. 'Tri Bywyd' theater programme notes

4. Exhibition catalogue for Baneri'r beibl  touring exhibition

5. Three landscapes booklet introduction.

 

We will be showing a further collection of works and text by Clifford McLucas. please continue to visit.

To preview background images in fullscreen - Select the VIEW button below.